Výuka - chemie, fyzika

F6 pondělé 18.12. - Desetiminutovka-stavba atomu(obal, jádro, proton, elektron, neutron, kation, anion, prvek, molekula, sloučenina, směs)   Fyzikální veličiny, dekadické násobky - opakování. Měření délky.

6.třída.xls (37888)

 

F 7 pátek 22.12. Síla a její znázornění. Měření siloměrem. Skládání sil.

7.třída.xls (40960)

 

F8 pátek 22.12.   Tepelné motory.

Ch8  pondělí 18.12. Desetiminutovka - viz.F6 + Z, A, valenční elektrony. Periodická soustava prvků.

8.třída.xls (58368)

 

 

Ch9 pondělí 18.12. Desetiminutovka - Oxidace-redukce, oxidační, redukční činidlo,  elektrolýza, výroba železa. Organická chemie - vzorce.                                    

  F9     Světelné jevy. Odraz světla, zrcadla-duté, vypuklé.

9třída.xls (53248)