Výuka - chemie, fyzika

 

 

F6 Vzájemné působení sil, druhy sil. Gravitační síla.

6.třída

F 7 pátek 13.10. Hustota. - Výpočet hustoty. Laboratorní práce - hustota.

7.třída

F8 středa 11.10. - Klokan

pátek 13.10. Kapaliny - Pascalův a Archimédův zákon. Práce.

Ch8  úterý 17.10. Směsi. Metody oddělování směsí.

8.třída

Ch9 čtvrtek 12.10.  Kyseliny -vzorce, zástupci. Rovnice - vznik kyselin

F9 středa elekktromagnetické jevy. Polovodiče.

9.třída