Ukázka cvičení členů Workout SŠTaS Karviná na naší škole zde

Ukázka cvičení žáků naší školy zde

Pozvánka na školní ples

~ VYHRÁLI JSME ~

    Osvětim -Auschwitz

Všichni žáci deváté třídy v doprovodu dvou vyučujících navštívili v sychravém listopadovém počasí Osvětim I a Osvětim II - Březinka, podívejte se...

"Brána řemeslům otevřená"

Žáci déváté třídy byli pozváni na tradiční akci pořádanou Střední školou techniky a služeb v Karviné, kde se seznámili hravou formou na patnácti stanovištích s obory této školy, podívejte se...

Exkurze na HZS v Karviné

Pondělí 23. října bylo pro nás, žáky 7. třídy, jiné. Byli jsme se podívat na Hasičské záchranné stanici v Karviné, podívejte se. Uvítal nás tam sympatický mladý muž, který se nám věnoval po celou dobu prohlídky. Seznámil nás s technikou, vybavením hasičských aut, mohli jsme si vyzkoušet obleky, viděli jsme hasiče sjíždět po tyči, mohli jsme si sednout do hasičského auta. Děti pak měly ještě spoustu otázek, na které nám ochotně a odborně odpověděl. Děkujeme.

  Ozdravný pobyt 2018 pro děti ZŠ a MŠ Stonava

 více zde

Letní ozdravné pobyty - zapisování účastníků

více zde

    ČSP

Děvčata osmé a deváté třídy vařila i pekla, podívejte se...

    Ukázka z Dekameronu

Žáci 8.třídy si připravili dramatizaci novely Jednonohý jeřáb z renezančního Dekameronu. Všichni se velmi poctivě připravovali a myslím si, že si scénky užili. Jak se jim dařilo, můžete vidět na fotografiích.

Beseda se sociálním pracovníkem

Ve středu 12. října 2017  byli žáci 8. a 9. třídy v Domě s pečovatelskou službou ve Stonavě na besedě se sociálním pracovníkem, podívejte se...

Nejlepší sběrači starého papíru,

plastových víček a lesních plodů 1.stupně byli odměněni celodenním výletem  do pohoří Beskyd, kde navštívili turistickou chatu Kozinec, podívejte se...